koszyk Koszyk jest pusty

Promocje

Invex Remedies Silor+B Krzem z borem 1000ml.

Promocja!

Cena 133.70zł 113.00 zł

dodaj do koszyka

Czas trwania promocji Od: 2020-03-14 Do: 2020-03-31


regulaminDrukuj

REGULAMIN SPRZEDAŻY

PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym KONICZYNKA prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.drogeria-koniczynka.pl/

 

Sprzedającym jest Andrzej Rejterowski dostępny pod adresem 37-500 Jarosław, ul. Zamkowa nr 3, woj. podkarpackie, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisany dnia 06.10.1993r., pod numerem 1787, posiadający nadany numer NIP: 792-000-71-97, Regon 650098814.

Kontakt ze sprzedającym można uzyskać pod numerami telefonów: tel./faks  (16) 623 24 98, tel. komórkowy 793 066 871, 602 79 56 58 oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej biuro@drogeria-koniczynka.pl

 

§.1. DEFINICJE

 

 1. Regulaminniniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego drogeria-koniczynka.pl

 2. Klient (kupujący) - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia (w tym również Konsument)

 3. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostepne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową .

 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży

 5. Produkt – Towary prezentowane w sklepie internetowym

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( w tym drogą telefoniczną)

 7. Sklep Internetowy KONICZYNKA (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.drogeria-koniczynka.pl/, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 8. Strona – Sprzedający i Klient

 9. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.drogeria-koniczynka.pl/

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 

§.2. ZASADY OGÓLNE

 

 1. Sklep Internetowy KONICZYNKA prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie KONICZYNKA są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  §3

  Wymagania techniczne oraz Pliki cookie

  1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:

  a) dostępem do Internetu;

  b) poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;

  c) czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

  2. e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania,
  w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze oraz Safari.

  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Klienta celem skorzystaniaze e-Sklepu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Klientowi korzystanie ze sklepu.

  4. Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi "Moje konto" oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.

  5. Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.

   

  §4

  Rejestracja w e-Sklepie

  1. Klient może dokonać rejestracji w e-Sklepie, ale nie jest to konieczne do składania Zamówień.

  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie poprawnych danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.

  §.5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

   

 

 1. Wszystkie podane ceny są cenani brutto w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

 3. Zamówienia przyjmowane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Składanie zamówień drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach 9.00 – 16.00.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 5. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jesli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczanie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności tradycyjnym przelewem, z momentem otrzymania przez sprzedającego od Dotpay.pl informacji potwierdzającej dokonanie e-przelewu bądź zapłaty kartą kredytową, lub z momentem potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru opcji "za pobraniem".

 

 

§.6. KOSZTY I TERMINY WYSYŁKI, ODBIÓR TOWARU

 

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 3. Towar jest dostarczany za pomocą firm DHL oraz InPost. W niektórych przypadkach (np. tożsamość miasta zamieszkania Klienta z miejscowością, w której ma siedzibę Sprzedający) jeśli Klient wyrazi takie życzenie – istnieje możliwość osobistego odbioru towarów w siedzibie Sprzedającego.

 4. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze) – w przypadku płatności przelewem.

 5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki). Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności i podawana jest przy akceptacji zamówienia przez Klienta.

 

 

§.7. PŁATNOŚCI

 

 

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub - w przypadku sprzedaży niekonsumeckiej - imienny dowód zakupu (fakturę).

 2. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:
  a) osobiście – gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia w opcji „za pobraniem”,
  b) tradycyjnym przelewem bankowym – na konto Sklepu: PPH Andrzej Rejterowski, ul. Zamkowa 3, 37-500 Jarosław, PKO BP O/Jarosław, nr 72 1020 4287 0000 2202 0023 1910.
  c) e-przelewem,
  d) kartą kredytową,

 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

   

§ 8

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

3. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczające jest wysłanie do Sprzedawcy na adres korespondencyjny bądź e-mailowy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni.

4. Klient nie musi korzystać z formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy oświadczenie drogą mailową na adres biuro@drogeria-koniczynka.pl lub listem poleconym na adres PPH Andrzej Rejterowski, ul. Zamkowa 3, 37-500 Jarosław.

5. Jeżeli Klient skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Klienta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).

6. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz
z tym oświadczeniem, Kupujący dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosiżadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.

8. Jeżeli zwracany przez Kupującego towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności na rzecz Kupującego obniża zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.

9. Zwrot płatności e-Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

10. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta
o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:

- rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego   zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

- której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 9

Reklamacje

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedającego:

a) pisemnie na adres: PPH Andrzej Rejterowski, ul. Zamkowa 3, 37-500 Jarosław

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@drogeria-koniczynka.pl

c) ustnie w siedzibie Sprzedającego.

2. Klient składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.

3. Klientowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

4. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Klient składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

a. imię i nazwisko;

b. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;

c. przedmiot reklamacji;

d. przyczynę reklamacji;

e. żądanie rozpoznania reklamacji;

f. podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).

7. Sprzedawcaodpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Klienta.

8. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty ich otrzymania.

9. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany
w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej - na adres wskazany przez Kupującego.

10. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Klienta.

§10

Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: PPH Andrzej Rejterowski, ul. Zamkowa 3, 37-500 Jarosław oraz mailowo pod adres biuro@drogeria-koniczynka.pl

 

§12

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

2. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie
w celu realizacji Zamówienia.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od e-Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.

5. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać e-mail na adres: biuro@drogeria-koniczynka.pl lub wiadomość pisemną na adres: PPH Andrzej Rejterowski, ul. Zamkowa 3, 37-500 Jarosław

 

§13

Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

c) korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

e) korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

§14

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej e-Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą
w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie sklepu

3. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

§.15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu oraz w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej, zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postepowania Cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

 

Formy płatności

Płatności